📌 برگزاری همایش ملی " آسیب شناسی حقوقی، اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران " به همت معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان البرز و مشارکت سایر مراجع مرتبط


✳️ همایش ملی " آسیب شناسی حقوقی، اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران " به همت معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان البرزsapp.ir/qazahrm و با همکاری انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران، دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضاییه و سایر مراجع مرتبط برگزار شد.

🔵 این همایش در ابتدا با خوشامدگویی دکتر باقر شاملو دبیر علمی همایش و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به حاضرین آغاز گردید و در ادامه دکتر حسین اعظمی معاون منابع انسانی دادگستری استان البرز به تبیین اهداف و نتایج حاصله از همایش " آسیب شناسی حقوقی، اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران " پرداخت.

❎ شایان ذکر است دکتر اسدالله مسعودی مقام؛ رییس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی، دکتر حمید قنبری؛ مدیر کل بین المللی بانک مرکزی، دکتر علم الهدی ؛رییس پژوهشگاه قوه قضاییه و دکتر امین جعفری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از دیگر سخنرانان این همایشsapp.ir/qazahrm بودند.

💠 محورهای این همایش اعم بودند از:
چالش‌های حقوقی قراردادهای بانکی، تحلیل حقوقی بازسازی و گریز در حل بحران بانکی، چالش‌های حقوقی ورشکستگی و تصفیه بانک‌ها، تحلیل حقوقی- اقتصادی صندوق ضمانت سپرده‌ها، نقش دادستانی در تنظیم‌گری پولی و بانکی، چالش‌های استقلال بانک مرکزی، چالش‌های قضایی در نظام حقوقی ایرانsapp.ir/qazahrm: " حوزه جرایم، دادرسی و پیشگیری "، الزامات بین المللی نظام پولی- بانکی استاندارد ، تحولات نظام پولی- بانکی در پرتو برنامه‌های پنج ساله، الگوهای مناسب تنظیم‌گری مالی، شاخص‌های مطلوبیت و کارایی نظام پولی- بانکی، توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و نظام بانکی، حکمرانی خوب و نظام پولی- بانکی، نظام پولی- بانکی ایران و مبانی اقتصاد اسلامی، جایگاه ماهیت پول و اثر آن در ایجاد بحران پولی و تحلیل اقتصادی کنترل دستوری نرخ بازار ارز .

لازم به ذکر است به شرکت کنندگان حاضر در همایش گواهی حضور اعطاء گردید.
_____
👈 کانال رسمی معاونت منابع انسانی  استان البرز :
sapp.ir/qazaalborz