بسمه تعالی

دیدار از بازنشستگان دادگستری استان البرز
به مناسبت هفته قوه قضائیه و به منظور ارج نهادن به زحمات و مجاهدت های کارکنان خدوم دادگستری استان البرز که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند و حسب منویات رئیس کل محترم دادگستری استان البرز، معاون منابع انسانی به اتفاق مدیر امور اداری واستخدامی و تنی چند از کارشناسان دادگستری استان از شش خانواده بازنشسته :
آقای سعید فیروز - سرکار خانم دارائی - سرکار خانم یوسفی - سرکار خانم شعبانی - ورثه مرحوم یوسفی و ورثه مرحوم گلستان فر دیدار کردند.
معاون منابع انسانی در این دیدار صمیمی بیان داشتند، توسعه و پیشرفت دستگاه قضا مدیون مجاهدت های بی دریغ شما عزیزان ، که طی سالیان سال از هیچ کوششی مضایقه نداشته اید، می باشد و از بازنشستگان به عنوان سرمایه های عظیم کشور یاد کردند و در پایان
ضمن تقدیر از زحمات همکاران بازنشسته و خانواده ایشان ، مشکلات آنها را مورد بررسی
و با اهداء لوح سپاس تجلیل به عمل آوردند.